ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป หางาน
ผู้ว่าฝากเตือน หลอกเกษตรกรให้ปลูกอินทผาลัมในจังหวัดราชบุรี

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ปัจจุบันยังคงตรวจพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงราษฎรในส่วนภูมิภาค ลักษณะชักชวนให้ปลูกอินทผาลัม โดยจะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์อินทผาลัมให้ราษฎรปลูก และแนวโน้มราษฎรว่าจะรับซื้อผลผลิตกลับคืนในราคาที่สูง หากสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฯ แล้ว จะมอบเงินให้ 1.5 ล้านบาท ต่อราย เพื่อไปปลูกอินทผาลัม โดยจะโอนเงินให้ 2 งวด งวดแรก 300,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 1 ล้านบาท แต่จะหักเงินเข้าส่วนกลาง 57,000 บาท เพื่อเป็นค่าต้นกล้าพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลห้วงเวลาที่ชัดเจนว่าจะมีการโอนเงินให้เมื่อใดโดยจะมีข้ออ้างต่าง ๆ เช่น อยู่ระหว่างทดสอบระบบของฝ่ายการเงิน UN กับธนาคารพาณิชย์ที่จะเป็นหน่วยงานผู้โอนเงิน หรืออยู่ระหว่างดำเนินการของกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเพาะปลูกเสร็จแล้ว จะรับซื้อผลอินทผาลัมในราคา 300 บาท ต่อกิโลกรัม หรือรับซื้อต้นกล้าพันธุ์ในราคาสูง

ซึ่งการสมัครเป็นสมาชิกฯ เพื่อได้รับเงินนี้ ใช้เพียงหลักฐานประจำตัว คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก แต่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นในเบื้องต้นประมาณ 100-500 บาท

เพื่อมิให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากพฤติการณ์หลอกลวง จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

1.ตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงราษฎรรูปแบบนี้ในพื้นที่ หากตรวจพบความเสียหายให้รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย

2.ให้นายอำเภอ รวมถึงกลไกทางราชการอื่น อาทิ เกษตรอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนราษฎรให้ระมัดระวังการหลอกลวงรูปแบบดังกล่าว รวมถึงการพิจารณาใช้กลไก คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันปัญหาหลอกลวงลักษณะนี้ในระยะยาว

นทท.เตือนภัย ระวังเศษขวดหลังคอเบียร์ทิ้งแตกกระจาย บนสปริงเวย์ห้วยไม้เต็ง ขบวนวิ่งลุงรงค์ วิ่งต่อเนื่องวันที่ 4 วันนี้(29 พฤษภาคม) วิ่งเข้าตัวเมืองอำเภอบ้านคา พร้อมมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย เสียงชื่นชมล้นหลาม สาวราชบุรีจิตใจงาม ลงคลองเก็บเศษแก้ว หวั่นเกิดอุบัติเหตุ ที่ห้วยไม้เต็ง (มีคลิป)
เผยโปรแกรมทุกตำบล วิ่งชาวบ้านโป่ง ร่วมมือร่วมใจคนละก้าว เพื่อ รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ธรรมเนียมปฏิบัติ คอหวยเล็งเลขพาหนะนายก หลังมาปลูกป่าที่จ.ราชบุรี ชาวราชบุรี เตรียมรับมืออาจโดนยาว พระพิรุณจับมือ 3 หน่วยงาน เตรียมถล่มยาวตลอดสัปดาห์
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com