ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป หางาน
กรมการทหารช่างจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามมติคณะรัฐมนตรี

วันนี้ 29 ม.ค. 61 ณ บริเวณสนามบินค่ายบุรฉัตรอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กรมการทหารช่างประกอบพิธีจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติงาน โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลและคสช.ประจำปี 2560 (ถนนแอลฟัลท์ติกผสมยางพารา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เห็นชอบในหลักการให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกดำเนินโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และคสช.ประจำปี 2560 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 129 เส้นทาง ระยะทางรวม 211,737 กม. ปริมาณยางพารา 1,622.46 ตัน ในส่วนความรับผิดชอบของ กองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน 30 เส้นทาง ในพื้นที่ 30 จังหวัด ระยะทาง 42.54 กม. ปริมาณยางพารา 39.49 ตัน และกองทัพบกจำนวน 99 เส้นทาง ในพื้นที่ 52 จังหวัด ระยะทาง 168.49 กม. ปริมาณยางพารา 1,022.97 ตัน โดยทางกรมการทหารช่างรับผิดชอบ จำนวน 20 เส้นทางในพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย สระแก้ว ราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สุโขทัยกำแพงเพชร ระยะทาง 30.75 กม. ปริมาณ ยางพารา 107.82 ตัน

ซึ่งในวันนี้กรมการทหารช่าง ได้จัดพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติงานโครงการซ่อมปรับปรุงถนน เร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และคสช.ประจำปี 2560 (ถนนแอลฟัลท์ติกผสมยางพารา)ใช้กำลังพลจำนวน 4 กองพัน ประกอบด้วย กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ และกองพันทหารช่างที่ 51 โดยมี พลโท จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานในพิธี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำยางพาราไปใช้ในการสร้างและซ่อมถนน คือ ถนนมีคุณภาพดี มีความแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานนานขึ้นเมื่อเทียบกับถนนแอลฟัลท์ติกล้วน เป็นการช่วยประหยัดงบประมาณ ในการซ่อมบำรุงถนนขณะเดียวกันประชาชนในประเทศก็ได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพดีขึ้น มีส่วนช่วยให้การจราจรคล่องตัวขึ้น และลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ เนื่องจากสภาพถนนที่ชำรุดเสียหาย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ ตอบสนองแนวนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกต้นยางพาราของรัฐบาล

ทั้งนี้ ในพิธีจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติงาน โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลและคสช.ประจำปี 2560 (ถนนแอลฟัลท์ติกผสมยางพารา) พลโท จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง ได้เน้นย้ำมอบหมายให้เป็นนโยบาย 2 เรื่องหลักคือ 1 ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถในทุกเรื่อง 2. ให้หน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่าง ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลและคสช.ประจำปี 2560 ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เต็มความสามารถ และให้ผลงานออกมาดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ภาพจาก ไชโยราชบุรี

คุณป้าใจดี ชาวราชบุรี มอบเงินและที่ดิน ให้บิณฑ์ สร้างศูนย์ดูแลคนถูกทอดทิ้ง จัดให้เต็ม ๆ เสือดำต้องไม่ตายฟรี ศิลปินกราฟิตี้ สร้างสีสันกำแพงในเขตอ.บ้านโป่ง อบจ.ราชบุรี รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ล็อตใหญ่รวมคนพิการ
สำเร็จ ฝนหลวงขึ้นบินเหนือท้องฟ้า จังหวัดราชบุรี ลดฝุ่นละอองให้เมืองหลวงี กองทัพไทย -ยูเอ็น ร่วมฝึกกองร้อยทหารช่างส่งช่วยภารกิจที่ซูดาน โดยทำการฝึกที่ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี ราชบุรี เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน จากอิทธิพลของความกดอากาศสูงจากจีนปกคลุม
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com