ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป หางาน
ศาลฎีกาพิพากษาโทษจำคุก 2 นักการเมืองท้องถิ่น จ.ราชบุรี

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2560 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคด ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 1 ราย และ จงใจไม่ยื่นบัญชีฯต่อผู้ร้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย (เฉพาะในจังหวัดราชบุรี) จำแนกดังนี้

1. นายอำนาจ จันทร์เพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ผู้คัดค้านมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ โดยไม่แสดงรายการทรัพย์สิน คือ เงินฝากธนาคาร 1 บัญชี ยานพาหนะ 2 คัน และไม่แสดงรายการหนี้สิน คือ หนี้ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดราชบุรี ในคดีหมายเลขดำที่ ผบ.616/2552 คดีหมายเลขแดงที่ 101/2553 จำนวน 348,914 บาท กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในการดำรงตำแหน่ง นายก อบต.ปากแรต จำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ผู้คัดค้านให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท ไม่ปรากฏว่า ผู้คัดค้านได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี (คดีหมายเลขแดงที่ อม. 188/2560-7 ก.ย. 2560) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/119/33.PDF

2. นายเพียร จิตต์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี จงใจไม่ยื่นบัญชีฯกรณีพ้นจากตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในการดำรงตำแหน่งรองนายก อบต.หนองพันจันทร์ ห้ามมิให้ผู้คัดค้านดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ 1 มิ.ย.2555 ซึ่งเป็นวันที่ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 34 วรรคสอง กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 การกระทำของผู้คัดค้านเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 2 เดือน และปรับกระทงละ 8,000 บาท รวม 2 กระทง เป็นจำคุก 4 เดือน และปรับ 16,000 บาท ผู้คัดค้านให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้าน เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี
(คดีหมายเลขแดงที่ อม. 187/2560-7 ก.ย. 2560) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/119/29.PDF

งรวบ “อาท โพธาราม” หลังขับเก๋งส่งยาบ้าคาสี่แยกไฟแดง ทางหลวงราชบุรีประชาสัมพันธ์ทาง เลี่ยงงานก่อสร้างบูรณะผิวแอสฟัลท์ บนถนนเพชรเกษม ราชบุรีเตรียมปรับจวนผู้ว่า เป็นหอศิลปฯ พร้อมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวใกล้ ๆ ราชบุรีเปิดจุดจำหน่ายเนื้อหมูประชารัฐใน 5 อำเภอ แก้ปัญหาราคาหมูตกต่ำ
บ้านนี้แมวดุ! ยายวัย 78ปี เลี้ยงแมวไว้เฝ้าบ้านแทนสุนัข (มีคลิป) 3 สาวเมืองโอ่งสุดเฮง! ซื้อสลากพร้อมกันถูกรางวัลที่ 1 ยกทีม หนุ่มหึงภรรยาแทงเสียชีวิต ก่อนดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำเพื่อหวัง ฆ่าตัวตาย จวกป้ายโปรโมท ‘ส่องนกเงือก’ ที่บางกะม่า แต่ดันใช้ภาพ ‘นกทูแคน’ ซึ่งไม่เคยพบในประเทศไทย
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com